Strona używa cookies dla ułatwienia korzystania z niej, celów statystycznych oraz udostępniania funkcji społecznościowych. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
NZOZ ZBM ZDROWIE

RODO

Administratorem danych osobowych
jest ZBM ZDROWIE S.J.
dane kontaktowe inspektora:  
Inspektor IOD
Powstańców Warszawskich 64
41-902 Bytom
e - mail: biuro@zbmzdrowie.pl
 
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
  1. w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.
  2. odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
  3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
  4. osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,  w tym profilowaniu.
  5. podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.
  6. w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.

ZBM Zdrowie © 2011 | Prawa zastrzeżone
Płatności w naszych przychodniach możecie Państwo uregulować płacąc kartami płatniczymi: