Strona używa cookies dla ułatwienia korzystania z niej, celów statystycznych oraz udostępniania funkcji społecznościowych. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
NZOZ ZBM ZDROWIE

Prawo do świadczeń

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prawo do leczenia i korzystania mają osoby :

- objęte powszechnym  ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,

- zgłoszeni do ubezpieczenia  członkowie rodziny osoby ubezpieczonej:

- w dzieci ( własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18. Roku życia lub 26. roku życia jeśli kontynuuje naukę)

- małżonkowie – mąż, żona (ale nie konkubenci)

- krewni wstępni (rodzice, dziadkowie)

- osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

- osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji  ( tzn. ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu)

ZBM Zdrowie © 2011 | Prawa zastrzeżone
Płatności w naszych przychodniach możecie Państwo uregulować płacąc kartami płatniczymi: